Teaduse populariseerija Palupera Põhikool on edukalt läbinud Digikiirendi programmi 2021 Mõisakool Kiusamisvaba kool põhitaseme märgis Tervist edendav kool
Hea kooli teerajaja 2019 Hea kooli edendaja 2021 Taimne teisipäev
Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb
p-koolimaja.jpg
Palupera põhikoolis koolis rakendatakse alates 2013. aastast KiVa programmi!

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi poolt tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.

Programm:

 • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;
 • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks;
 • on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;
 • haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;
 • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

Selleks:

 • viime I kooliastmes igal nädalal ja II kooliastmes 2 korda kuus läbi KiVa-tunde ehk kohtumisi, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;
 • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest jaspetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;
 • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste ürituste vahendusel;
 • tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga, kes kannavad silmatorkavaid kollaseid KiVa-veste;
 • kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut http://www.kivaprogram.net/ee_lapsevanematele ).

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile!

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on:

 1. Reet Allak E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud 58057253
 2. Relika Kalbus E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud 5221770
 3. Urve Sarv E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud 5549639
 4. Riina Tark E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud 53490514
 5. Külli Laidva E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud

KiVa tegevuskava 2020/2021 õppeaastal

aeg tegevus osalejad/osasaajad vastutaja
30.08.2021 infokoosolek 1. klassi lapsevanematele, mini-õpiku jagamine lapsevanemad R. Allak
06.09.2021 KiVa infokoosolek töötajatele/õpilastele õpilased, õpetajad, personal R. Allak
november klasside ühispiltide joonistamine õpilased, õpetajad K. Laidva M. Viks,
19.11.2021 KiVa-päev – ühispildi avamine koolimajas kollases aknas õpilased, õpetajad KiVa-tiim
14.02.2022 sõbrapäeva tähistamine õpilased, õpetajad KiVa-tiim
aprill–mai õpilasküsitlus õpilased klassijuhatajad
10.06.2022 ühine mängupäev kooli pargis õpilased, õpetajad KiVa-tiim, R.Lehismets
juuni personali küsitlus õpetajad R. Allak
1. kord kuus KiVa-tunnid 2., 3., 6. ja 8. klassis õpilased K. Laidva, U. Sarv, R. Kalbus, R. Tark
2. korda kuus KiVa-tunnid 1., 4+5. ja 7. klassis õpilased T. Aarna, R. Tark, M. Ilisson
pidev viivitamatu reaktsioon kiusamisjuhtumitele KiVa-tiim, õpilased R. Allak, KiVa-tiim
pidev arutelud kiusatud õpilaste ja nende kaaslastega KiVa-tiim, õpilased R. Allak, KiVa-tiim
pidev järelvestlused KiVa-tiim, õpilased R. Allak, KiVa-tiim
pidev koolis on väljas plakatid, korrapidajad kannavad KiVa veste KiVa-tiim, õpilased R. Allak, KiVa-tiim

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:

Kiusamisvaba kool

Viimati uuendatud ( neljapäev, 21 oktoober 2021 )
 
Palupera Põhikool, Palupera küla 67511, Elva vald, Tartumaa.