Teaduse populariseerija Tervist edendav kool Mõisakool Kiusamisvaba kool põhitaseme märgisHea kooli teerajaja 2019 Hea kooli edendaja 2020
Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb
kool_uuskatus.jpg
Palupera põhikoolis koolis rakendatakse alates 2013. aastast KiVa programmi!

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi poolt tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.

Programm:

 • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;
 • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks;
 • on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;
 • haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;
 • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

Selleks:

 • viime I kooliastmes igal nädalal ja II kooliastmes 2 korda kuus läbi KiVa-tunde ehk kohtumisi, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;
 • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest jaspetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;
 • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste ürituste vahendusel;
 • tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga, kes kannavad silmatorkavaid kollaseid KiVa-veste;
 • kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut http://www.kivaprogram.net/ee_lapsevanematele ).

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile!

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on:

 1. Reet Allak E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud , 58057253
 2. Relika Kalbus E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud , 5221770
 3. Kairit Leesalu E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud , 56911967
 4. Riina Tark E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud , 53490514
 5. Külli Laidva E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud

KiVa tegevuskava 2019/2020 õppeaastal

aeg tegevus osalejad/osasaajad vastutajad
09.09 KiVa infokoosolekud töötajatele ja õpilastele õpilased, õpetajad, personal R. Allak
19.09 KiVa infokoosolek lapsevanematele, miniõpikute jaotamine kooli lapsevanemad R. Allak
18.10 KiVA päev – kooli ühine kunstitund, sõpruse pannoo joonistamine õpilased, õpetajad M. Viks, klassijuhatajad
18.10 5. ja 6. klassi ühine markeerimisprojekt 5+6. kl õpilased, õpetajad K. Leesalu, R. Tark
07.11 KiVa õhtu – perepidu-pannkoogiõhtu õpilased, õpetajad, lapsevanemad, kogukond R. Lehismets, klassijuhatajad
14.02 KiVa päev – sõbrapäeva tähistamine õpilased, õpetajad K. Leesalu, õpilasesindus
aprill–mai KiVa õpilasküsitlus õpilased R. Allak, klassijuhatajad
03.06 KiVa päev – õuesõppepäev „Õpime koos“ õpilased R. Allak, K. Leesalu, aineõpetajad
juuni personali küsitlus õpetajad R. Allak
igas kuus 1 kord 1. kl, 5. kl ja 6. kl – KiVa tund õpilased K. Laidva, K. Leesalu, R. Tark
igas kuus 2 korda 2–4. klass – KiVa tund õpilased R. Kalbus
alates jaanuarist 1 kord kuus 7. klass – KiVa tund õpilased A. Silk
pidev viivitamatu reaktsioon kiusamisjuhtumitele õpilased, KiVa tiim R. Allak, KiVa tiim
pidev arutelud kiusatud õpilaste ja mõnede nende kaaslastega õpilased, KiVa tiim R. Allak, KiVa tiim
pidev järelvestlused õpilased, KiVa tiim R. Allak, KiVa tiim
pidev koolis on väljas plakatid, korrapidajad kannavad KiVa veste kogu koolipere R. Allak, KiVa tiim

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:

Kiusamisvaba kool

Viimati uuendatud ( esmaspäev, 02 detsember 2019 )
 
Palupera Põhikool, Palupera küla 67511, Elva vald, Tartumaa. aloel