Teaduse populariseerija Tervist edendav kool Mõisakool
Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb
p-koolimaja.jpg
Palupera Põhikooli lõpueksamid 2016/2017 õppeaastal
eesti keel 01.06.2017
matemaatika 07.06.2016
valikeksam kas bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise keeles või vene keeles 13.06.2017
Viimati uuendatud ( esmaspäev, 12 september 2016 )
 
Palupera Põhikool, Palupera 67511, Palupera vald, Valgamaa. aloel