Teaduse populariseerija Tervist edendav kool Mõisakool Kiusamisvaba kool
Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb
kool_uuskatus.jpg
Palupera Põhikooli lõpueksamid 2018/2019 õppeaastal
eesti keel 03.06.2019
matemaatika 10.06.2019
valikaine kas
bioloogias, geograafias, keemias, füüsikas, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise keeles või vene keeles
13.06.2019
Viimati uuendatud ( teisipäev, 03 september 2019 )
 
Palupera Põhikool, Palupera küla 67511, Elva vald, Tartumaa. aloel