Teaduse populariseerija Tervist edendav kool Mõisakool Kiusamisvaba kool põhitaseme märgisHea kooli teerajaja 2019 Hea kooli edendaja 2020
Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb
p-koolimaja.jpg
Õpilaste nimekiri 2008/2009

Võttes arvesse avaliku teabe seaduse & 4 lg 3, põhiseaduse & 26 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 68-II lg 1 ja 2 puudub Palupera Põhikoolil õigus avaldada isikuandmeid ilma isiku enda või lapsevanema/hooldaja nõusolekuta.

Viimati uuendatud ( kolmapäev, 24 september 2008 )
 
Palupera Põhikool, Palupera küla 67511, Elva vald, Tartumaa. aloel