Teaduse populariseerija Tervist edendav kool Mõisakool Kiusamisvaba kool
Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb
kool_uuskatus.jpg
SA Innove poolt läbiviidav 2018. aasta üldhariduskoolide rahulolu-uurung

Lugupeetud lapsevanemad!
Palun osalege uuringus läbi järgneva lingi: https://www.innove.ee/uldhariduskoolide-rahulolukusitlus

Viimati uuendatud ( reede, 09 märts 2018 )
 
Palupera Põhikool, Palupera küla 67511, Elva vald, Tartumaa. aloel