Teaduse populariseerija Tervist edendav kool Mõisakool Kiusamisvaba kool
Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb
p-koolimaja.jpg
Hea lapsevanem!

_____________________ (kooli nimi) on liitunud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja algatusega „Tööle kaasa!“, millega kutsutakse tööandjaid, lapsevanemaid ja koole koostöös looma lastele ja noortele tööeluga tutvumiseks uusi võimalusi.

_____________________ (kooli nimi) kutsub Sind koos oma lapsega osalema projektis

____________________ (kuupäeval).

Algatuse idee seisneb selles, et 12.−16. veebruaril 2018 avavad Eesti ettevõtted oma uksed töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda. 2018. aasta algatus on suunatud 7.−9. klasside õpilastele.

Milline on projektis osalemise kasu?

Õpilane, laps, noor

  • saab teadlikumaks töömaailmas toimuvast;

  • näeb ja saab teada, mis on tema vanema igapäevatöö, milline on tema tööpäev ja -keskkond, töö sisu ja selle väärtus;

  • saab aru, miks erinevad tööd on vajalikud ja et iga töö tegija on tähtis.

Lapsevanemale pakub algatuses osalemine konkreetse ja praktilise võimaluse teha kooliga koostööd, mille kaudu avada lapsele tööelu erinevaid tahke ja väärtusi ning aidata lastel mõista, mille põhjal teha haridustee ja tööeluga seotud teadlikke valikuid.

Tööandjale loob algatus võimaluse tutvustada lastele ja noortele oma valdkonda, panustada järelkasvu ning olla avalikkuses märgatud kui sotsiaalselt vastutustundlik ja peresõbralik ettevõte. Soovitused päeva korraldamiseks on kirjale lisatud ja kättesaadavad www.ettevotlikkus.ee/toolekaasa .

Palun uuri järele, kas Sinu tööandja on huvitatud projektis kaasa löömast ja võimaldab sel päeval Sul laps tööle kaasa võtta (ning on valmis ka omalt poolt kaasa aitama, et päev oleks lapse jaoks huvitav, aga ka praktiline õpikogemus).

Palun anna õpetajale (nimi) …………………….. oma osalusest ja ettevõtte nimest teada hiljemalt ……………….. (kuupäevaks)!

Palun andke teada ka sellest, kui Sul on võimalik võtta lisaks oma lapsele tööle kaasa veel mõni oma lapse klassikaaslane, kellel pole mingil põhjusel võimalik oma vanema töökohta külastada.

Head koostööd soovides!

Õpetaja ____________________________

(kontaktid)

NB! sama kiri .docx failina

Viimati uuendatud ( kolmapäev, 10 jaanuar 2018 )
 
Palupera Põhikool, Palupera küla 67511, Elva vald, Tartumaa. aloel