Teaduse populariseerija Tervist edendav kool Mõisakool Kiusamisvaba kool
Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb
kool_uuskatus.jpg
Sihtasutuse Innove otsus

Sihtasutus Innove 02.03.2017 käskkirja nr 1.1-4/21 „ Statuut tegevuse „ Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“ elluviimiseks“ punkti 13.1 alusel ja kooskõlastas haridus – ja teadusministri 17.07.2015.a käskkirja nr 308 „ Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „ Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ elluviimiseks“ punktidega 16.7 ja 16.8 ning statuudi punktidega 13.2. ning lähtudes käesoleva otsuse punktis1 nimetatud taotlejate taotlusest, hindamislehest ja taotluste paremusjärjestusest ( 11.10.2017 ), Sihtasutus Innove otsustab:

1. Rahuldada tegevuse 2 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“ elluviimiseks väljakuulutatud taotlusvooru „ Koolipõhise koolimeeskonna õpiüritus“ raames järgmiste taotlejate taotlused alljärgnevatel tingimustel:

1.6. Palupera Põhikooli taotlus Projekti „ Motiveeritud ja koostöövalmis Palupera koolimeeskond“ elluviimiseks, millest abikõlbulike kulude kogumaksumus on 4500 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 15.01.2018 ja lõppkuupäev on 15.05.2018

Esimese projekti kohtumise 03.01.2018 fotod:

Esimene projekti kohtumine 03.01.2018 Esimene projekti kohtumine 03.01.2018 Esimene projekti kohtumine 03.01.2018 Esimene projekti kohtumine 03.01.2018 Esimene projekti kohtumine 03.01.2018 Esimene projekti kohtumine 03.01.2018 Esimene projekti kohtumine 03.01.2018

Viimati uuendatud ( kolmapäev, 10 jaanuar 2018 )
 
Palupera Põhikool, Palupera küla 67511, Elva vald, Tartumaa. aloel