Teaduse populariseerija Tervist edendav kool Mõisakool
Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb
kool_uuskatus.jpg
28. aprillil on Palupera põhikoolis digiõppepäev.
Õpilased saavad reedese tunniplaani alusel ülesanded, mida nad sooritavad kodus kasutades erinevaid digivahendeid ning edastavad tulemused interneti kaudu õpetajatele.
Soovijatele on koolimaja arvutiklass avatud 10.00–12.00.
Viimati uuendatud ( kolmapäev, 26 aprill 2017 )
 
Palupera Põhikool, Palupera 67511, Palupera vald, Valgamaa. aloel