Teaduse populariseerija Tervist edendav kool Mõisakool Kiusamisvaba kool
Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb
kool_uuskatus.jpg
Rahastatud projektid 2016-2017
 1. „ Kaks pärlit Eesti 100 pärlikeest“ - 23.03.2016
  Rahastas Eesti kultuuriministeerium ( 580,00 eurot )
 2. „ Palupera põhikooli õppeprogrammid looduses 2016- 2017 õppeaastal“
  Rahastas Sa Keskkonnaivesteeringute Keskus -02.05.2016 ( 4268,00 eurot )
 3. „ Mereteadlaste kasvulavaks!“
  Rahastas SA Eesti Teadusagentuur ( 1500,00 eurot )
 4. „ Eesti parim koolikokk 2016 „ – 11.04.2016
 5. Koostöö partner „ Teadlaste ÖÖ 2016 „- 04.04.2016
  Rahastas SA Eesti Teadusagentuur
 6. Programm „ Hooliv klass „ 03.05.2016
  SA Archimedes noorteagentuur
  Kaasrahastaja Palupera vald
 7. „ Eesti keele mitteformaalne õpe“ 10.04.2016
  Rahastas Haridus- ja Teadusministeerum ( 2321, 00 eurot )
 8. „KredExsi karjääriretked“ – 03.11.2016
  Rahastas KredEx
 9. Heategevusprojekt „ Aitan lapsi!“ 20.02.2017
  Ugala etendus Vanemuises „ Võlur Oz „
 10. „ Seemnest kasvab taim“ ja „ Taimed purgis“ 07.03.2017
  Rahastas Põllumajandus Registrite ja Informatsiooni Amet ( 652, 00 eurot )
 11. Heategevusprojekt „ Aitan lapsi!“- 03.03.2017
  Ugala etendus „ Amalia“ 27.04.2017
Viimati uuendatud ( teisipäev, 14 märts 2017 )
 
Palupera Põhikool, Palupera küla 67511, Elva vald, Tartumaa. aloel