Teaduse populariseerija Tervist edendav kool Mõisakool
Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb
kool_uuskatus.jpg
Palupera Põhikool, Palupera 67511, Palupera vald, Valgamaa. aloel