Teaduse populariseerija Tervist edendav kool Mõisakool
Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb
p-koolimaja.jpg
Palupera Põhikooli õppekava

Palupera Põhikooli õppekava üldosa

Ainevaldkondade õppekavad:
Eesti keel
Informaatika
Karjääriõpetus
Kehaline kasvatus
Kunstiained
Loodusained
Loovusõpetus
Matemaatika
Sotsiaalained
Tehnoloogia
Võõrkeeled
Viimati uuendatud ( esmaspäev, 13 november 2017 )
 
Palupera Põhikool, Palupera 67511, Palupera vald, Valgamaa. aloel