Teaduse populariseerija Palupera Põhikool on edukalt läbinud Digikiirendi programmi 2021 Mõisakool Kiusamisvaba kool põhitaseme märgis Tervist edendav kool
Hea kooli teerajaja 2019 Hea kooli edendaja 2021 Taimne teisipäev
Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb
p-koolimaja.jpg
Palupera põhikooli raamatukogu kasutamise eeskiri
  1. Kooliraamatukogu võivad kasutada ja lugejaks olla Palupera põhikooli õpilased, õpetajad ja teenindav personal.
  2. Kooliraamatukogu kasutamine on tasuta.
  3. Kooliraamatukogu on avatud igal koolipäeval.
  4. Lugejal on õigus laenutada raamatuid koju kuni kaheks nädalaks, tagastamistähtaega võib pikendada. Õpikuid laenutatakse terveks õppeaastaks.
  5. Tagastamata või rikutud raamatud ja muud infokandjad tuleb asendada teise eksemplari või ilukirjanduse puhul samaväärse raamatuga. Raamatukogu võib nõuda raamatu väljamaksmist kuni viiekordses ulatuses.
  6. Õpilaste tekitatud materiaalse kahju hüvitavad nende vanemad. Vaidlusalused küsimused lahendab kooli juhtkond.
Viimati uuendatud ( pühapäev, 01 juuni 2014 )
 
Palupera Põhikool, Palupera küla 67511, Elva vald, Tartumaa.