Teaduse populariseerija Tervist edendav kool Mõisakool Kiusamisvaba koolHea kooli teerajaja 2019
Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb
kool_uuskatus.jpg
Palupera põhikooli raamatukogu kasutamise eeskiri
  1. Kooliraamatukogu võivad kasutada ja lugejaks olla Palupera põhikooli õpilased, õpetajad ja teenindav personal.
  2. Kooliraamatukogu kasutamine on tasuta.
  3. Kooliraamatukogu on avatud igal koolipäeval.
  4. Lugejal on õigus laenutada raamatuid koju kuni kaheks nädalaks, tagastamistähtaega võib pikendada. Õpikuid laenutatakse terveks õppeaastaks.
  5. Tagastamata või rikutud raamatud ja muud infokandjad tuleb asendada teise eksemplari või ilukirjanduse puhul samaväärse raamatuga. Raamatukogu võib nõuda raamatu väljamaksmist kuni viiekordses ulatuses.
  6. Õpilaste tekitatud materiaalse kahju hüvitavad nende vanemad. Vaidlusalused küsimused lahendab kooli juhtkond.
Viimati uuendatud ( pühapäev, 01 juuni 2014 )
 
Palupera Põhikool, Palupera küla 67511, Elva vald, Tartumaa. aloel