Teaduse populariseerija Tervist edendav kool Mõisakool Kiusamisvaba kool
Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb
kool_uuskatus.jpg
Huvialaringid
Palupera põhikoolis töötavad 2018/2019 õppeaastal järgmised ringid:
 1. GLOBE – juhendaja Arvet Silk
 2. Inglise keele klubi – juhendaja Riina Tark
 3. Kabe- ja malemängu ring – juhendaja Priit Loide
 4. Klaveriõpe – juhendaja Ave-Maria Sild
 5. Kokandusring – juhendaja Leelo Reha
 6. Kunstiring – juhendaja Marika Viks
 7. Käsitöö – juhendaja Kaire Kompus
 8. Liiklusring – juhendaja Heli Lõhmus
 9. Loodussõprade klubi – juhendaja Tiiu Rohtla
 10. Meisterdamine – juhendaja Heli Lõhmus
 11. Muusikaring – juhendaja Margit Aigro
 12. Näitering – juhendaja Kairit Leesalu
 13. Puutööring – juhendaja Taimur Treier
 14. Robootika – juhendaja Taimur Treier
 15. Spordiring – Juhendaja Raul Lehismets
Ringide töö ajad leiate ringide tunniplaanist! Ringide tunniplaan 2018/2019
Viimati uuendatud ( kolmapäev, 12 september 2018 )
 
Palupera Põhikool, Palupera küla 67511, Elva vald, Tartumaa. aloel