Teaduse populariseerija Tervist edendav kool Mõisakool Kiusamisvaba kool
Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb
kool_uuskatus.jpg
Huvialaringid
Palupera Põhikoolis töötavad 2018/2019 õppeaastal järgmised ringid:
 1. GLOBE – juhendaja Arvet Silk
 2. Inglise keele klubi – juhendaja Riina Tark
 3. Jalgpalli treening – juhendaja Marek Naaris
 4. Kabe- ja malemänguring – juhendaja Priit Loide
 5. Klaveriõpe – juhendaja Ave-Maria Sild
 6. Kodundusring – juhendaja Mae Juske
 7. Kokandusring – juhendaja Leelo Reha
 8. Kunstiring – juhendaja Marika Viks
 9. Käsitööring – juhendaja Kaire Kompus
 10. Laste joga – juhendaja Ewe-Ly Oja
 11. Liiklusring – juhendaja Heli Lõhmus
 12. Loodussõprade klubi – juhendaja Tiiu Rohtla
 13. Meisterdamine – juhendaja Heli Lõhmus
 14. Muusikaring – juhendaja Margit Aigro
 15. Näitering – juhendaja Kairit Leesalu
 16. Puutööring – juhendaja Taimur Treier
 17. Robootikaring – juhendaja Taimur Treier
 18. Spordiring – juhendaja Raul Lehismets
 19. Vaimse tervise huviring – juhendaja Grete Kald

Ringide töö ajad leiate ringide tunniplaanist!

Ringide tunniplaan 2018/2019
Viimati uuendatud ( neljapäev, 21 märts 2019 )
 
Palupera Põhikool, Palupera küla 67511, Elva vald, Tartumaa. aloel