Teaduse populariseerija Tervist edendav kool Mõisakool Kiusamisvaba kool
Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb
p-koolimaja.jpg
Huvialaringid

Palupera Põhikoolis töötavad 2018/2019 õppeaastal järgmised ringid:

 1. GLOBE – juhendaja Arvet Silk
 2. Inglise keele klubi – juhendaja Riina Tark
 3. Kabe- ja malemänguring – juhendaja Priit Loide
 4. Klaveriõpe – juhendaja Ave-Maria Sild
 5. Kodundusring – juhendaja Mae Juske
 6. Kokandusring – juhendaja Leelo Reha
 7. Kunstiring - juhendaja Marika Viks
 8. Käsitööring – juhendaja Kaire Kompus
 9. Laste joga – juhendaja Ewe-Ly Oja
 10. Liiklusring – juhendaja Heli Lõhmus
 11. Loodussõprade klubi – juhendaja Tiiu Rohtla
 12. Meisterdamine – juhendaja Heli Lõhmus
 13. Muusikaring – juhendaja Margit Aigro
 14. Näitering – juhendaja Kairit Leesalu
 15. Puutööring – juhendaja Taimur Treier
 16. Robootikaring – juhendaja Taimur Treier
 17. Spordiring – juhendaja Raul Lehismets
 18. Tüdrukute akadeemia – juhendaja Grete Kald
Ringide töö ajad leiate ringide tunniplaanist! Ringide tunniplaan 2018/2019
Viimati uuendatud ( kolmapäev, 09 jaanuar 2019 )
 
Palupera Põhikool, Palupera küla 67511, Elva vald, Tartumaa. aloel