Teaduse populariseerija Tervist edendav kool Mõisakool Kiusamisvaba kool
Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb
kool_uuskatus.jpg
Palupera Põhikooli hoolekogu liikmed 2017/2018
  1. Kalev Lõhmus vilistlasnõukogu esindaja;
  2. Krista Unt õpilaste vanemate esindaja;
  3. Maia Sarapson õpilaste vanemate esindaja;
  4. Janne Hallika õpilaste vanemate esindaja;
  5. Mae Juske õpilaste vanemate esindaja;
  6. Arvet Silk kooli õppenõukogu esindaja;
  7. Danjel Juškin kooli õpilasesinduse esindaja;
  8. Vambola Sipelgas kooli pidaja esindaja.
  Elva vallavalitsuse korraldus 16. oktoobrist 2018 nr 2-3/1114
Viimati uuendatud ( kolmapäev, 24 oktoober 2018 )
 
Palupera Põhikool, Palupera küla 67511, Elva vald, Tartumaa. aloel