Teaduse populariseerija Palupera Põhikool on edukalt läbinud Digikiirendi programmi 2021 Mõisakool Kiusamisvaba kool põhitaseme märgis Tervist edendav kool
Hea kooli teerajaja 2019 Hea kooli edendaja 2021 Taimne teisipäev
Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb
kool_uuskatus.jpg
Hoolekogu liikmed alates 28.09.2022
 1. Kalev Lõhmus – vilistlasnõukogu esindaja;
 2. Liis Koitla – õpilaste vanemate esindaja (1. kooliaste);
 3. Kadi Pärn – õpilaste vanemate esindaja (2. kooliaste);
 4. Maia Sarapson – õpilaste vanemate esindaja (3. kooliaste);
 5. Arvet Silk – kooli õppenõukogu esindaja;
 6. Deiro Sarapson – kooli õpilasesinduse esindaja;
 7. Terje Korss – kooli pidaja esindaja.
  Viimati uuendatud ( neljapäev, 29 september 2022 )
   
  Palupera Põhikool, Palupera küla 67511, Elva vald, Tartumaa.