Teaduse populariseerija Palupera Põhikool on edukalt läbinud Digikiirendi programmi 2021 Mõisakool Kiusamisvaba kool põhitaseme märgis Tervist edendav kool
Hea kooli teerajaja 2019 Hea kooli edendaja 2021 Taimne teisipäev
Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb
kool_uuskatus.jpg
Hoolekogu liikmed alates 29.09.2020
  1. Kalev Lõhmus – vilistlasnõukogu esindaja;
  2. Maia Sarapson – õpilaste vanemate esindaja;
  3. Toomas Mändmets – õpilaste vanemate esindaja;
  4. Liis Koitla – õpilaste vanemate esindaja;
  5. Kadi Pärn – õpilaste vanemate esindaja;
  6. Arvet Silk – kooli õppenõukogu esindaja;
  7. Martti Miks – kooli õpilasesinduse esindaja;
  8. Terje Korss – kooli pidaja esindaja.
Viimati uuendatud ( neljapäev, 09 detsember 2021 )
 
Palupera Põhikool, Palupera küla 67511, Elva vald, Tartumaa.