Teaduse populariseerija Tervist edendav kool Mõisakool
Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb
kool_uuskatus.jpg
Palupera Põhikooli õpetajate konsultatsioonideajad

2016 /2017 õppeaasta

õpetaja õppeaine päev, kellaaeg koht
Tiina Aarna klassiõpetaja E: 12.00–13.00 R 73
Margit Aigro muusika N: 14.00–15.00 R 20
Reet Allak eesti keel
kirjandus
E:14.00–15.00 R 25
Malika Ilisson vene keel E: 15.00–16.00 R 32
Kaire Kompus käsitöö ja kodundus K: 15.05–15.50 R 35
Külli Laidva klassiõpetaja T: 13.05–14.00 R 72
Kairit Leesalu eesti keel
kirjandus
T: 13.15–14.55 R 34
Raul Lehismets kehaline kasvatus E: 14.00–15.00 R 55
Valdis Meos matemaatika
füüsika
informaatikaõpetus
K: 14.10–15.00 R 41
Tiiu Rohtla loodusained K: 15.00–15.50 R56
Urve Sarv ajalugu E: 14.10–14.55 R 35
Arvet Silk matemaatika E: 14.15–15.00 4.–6. kl
E: 15.00–15.45 7. ja 9. kl
R 41
Riina Tark inglise keel N: 13.05.13.00 R 32
Taimur Treier tehnoloogiaõpetus N: 14.10–15.55 R 58
Marika Viks kunst
tööõpetus
R: 13.15–14.00 R 42
Viimati uuendatud ( kolmapäev, 14 september 2016 )
 
Palupera Põhikool, Palupera 67511, Palupera vald, Valgamaa. aloel