Teaduse populariseerija Tervist edendav kool Mõisakool Kiusamisvaba kool
Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb
kool_uuskatus.jpg
Palupera Põhikooli õpetajate konsultatsioonideajad
2017/2018 õppeaasta
jrk nr õpetaja õppeaine päev kellaaeg koht
1 Tiina Aarna klassiõpetaja N 13.10-13.55 R 73
2 Margit Aigro muusika T 14.10-14.55 R 20
3 Reet Allak eesti keel
kirjandus
T 14.10-14.55 R 25
4 Kaire Kompus käsitöö ja kodundus K 15.05-15.55 R 35
5 Kairit Leesalu eesti keel
kirjandus
K 14.10-14.55 R 12.30-13.15 R 34
6 Raul Lehismets kehaline kasvatus E 14.10-14.55 R 55
7 Valdis Meos matemaatika
füüsika
informaatikaõpetus
E 15.05-15.50 R 42
8 Tiiu Rohtla loodusained E 14.10-14.55 R 56
9 Urve Sarv ajalugu E 14.10-14.55 R 35
10 Leili Siilivask vene keel T 15.05-15.55 R 35
11 Arvet Silk matemaatika E 14.30-15.00 K 14.15-15.00 R 41
12 Riina Tark inglise keel E 14.10-15.50 N 13.15-15.50 R 32
13 Taimur Treier tehnoloogiaõpetus E 14.00-15.00 ARVUTIKLASS
14 Svetlana Variku 3. kl matemaatika K 13.15-14.00 N13.15-14.00 R 42
15 Marika Viks klassiõpetaja
kunst
tööõpetus
K 12.20-13.05 R 72
Viimati uuendatud ( teisipäev, 12 september 2017 )
 
Palupera Põhikool, Palupera küla 67511, Elva vald, Tartumaa. aloel