Teaduse populariseerija Tervist edendav kool Mõisakool Kiusamisvaba kool
Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb
p-koolimaja.jpg
Palupera Põhikooli õpetajate konsultatsioonide ajad 2018/2019 õppeaastal
jrk
nr
õpetaja õppeaine päev
kellaaeg
koht
1 Tiina Aarna õpetaja (tugispetsialist)
T 13.30–14.00 R 61
2 Margit Aigro muusika T 14.10–14.55 R 20
3 Reet Allak eesti keel
kirjandus
T 15.05–15.50 R 25
4 Relika Kalbus klassiõpetaja K 13.15–14.00
N 13.15–14.00
R 73
5 Kaire Kompus käsitöö ja kodundus
kombeõpetus
K 15.05–15.50 R 35
6 Külli Laidva klassiõpetaja T 14.00–15.00 R 72
7 Kairit Leesalu eesti keel
kirjandus
N 14.00–15.00 R 34
8 Raul Lehismets liikumisõpetus R 12.20–13.30 R 55
9 Valdis Meos matemaatika
füüsika
informaatikaõpetus
R 13.15–14.00 R 41
10 Tiiu Rohtla loodusained N 15.00–15.45 R 56
11 Urve Sarv ajalugu
inimeseõpetus
ühiskonnaõpetus
karjääriõpetus
T 14.10–14.55 R 35
12 Leili Siilivask vene keel E 14.10–14.45 R 42
13 Arvet Silk matemaatika E 14.15–15.00 R 41
14 Riina Tark inglise keel K 14.10–15.50
N 14.10–15.50
R 32
15 Taimur Treier tehnoloogiaõpetus N 14.10–15.50 R 60
16 Marika Viks kunst T 15.05–15.50 R 42
Viimati uuendatud ( esmaspäev, 17 september 2018 )
 
Palupera Põhikool, Palupera küla 67511, Elva vald, Tartumaa. aloel