Teaduse populariseerija Tervist edendav kool Mõisakool Kiusamisvaba kool
Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb
p-koolimaja.jpg
Palupera Põhikooli õpetajate vastuvõtu ajad
2017/2018 õppeaasta
jrk
nr
õpetaja õppeaine päev kellaaeg koht
1 Svetlana Variku direktor K 9.25- 10.10 direktori kabinet
2 Reet Allak õppealajuhataja
huvijuht
eesti keel
E 8.30- 9.15 R 25
3 Tiina Aarna klassiõpetaja K 8.00- 8.30 R 73
4 Margit Aigro muusika T 14.10-14.55 R 20
5 Kaire Kompus käsitöö ja kodundus K 15.05-15.50 R 35
6 Kairit Leesalu eesti keel
kirjandus
T 9.25- 10.10 R 34
7 Heli Lõhmus pikapäevarühm
ringijuht
raamatukogu
T 10.20-11.05 raamatukogu
8 Raul Lehismets kehaline kasvatus K 9.25- 10.10 R 55
9 Valdis Meos matemaatika
füüsika
informaatikaõpetus
T 10.20-11.05 õpetajate tuba
10 Tiiu Rohtla loodusained N 8.30- 9.15 R 56
11 Urve Sarv ajalugu N 14.10- 14.55 R 35
12 Leili Siilivask vene keel T 15.05- 15.55 R 35
13 Arvet Silk matemaatika K 14.10- 14.55 R 41
14 Riina Tark inglise keel T 10.20- 11.05 R 32
15 Taimur Treier tehnoloogiaõpetus
robootika
E 14.00- 15.00 arvutiklass
16 Marika Viks kunst
tööõpetus
T 12.20-13.05 R 72
Viimati uuendatud ( teisipäev, 12 september 2017 )
 
Palupera Põhikool, Palupera küla 67511, Elva vald, Tartumaa. aloel