Teaduse populariseerija Tervist edendav kool Mõisakool
Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb
kool_uuskatus.jpg
Palupera Põhikooli õpetajate vastuvõtuajad

2016/2017 õppeaasta

õpetaja õppeaine päev, kellaaeg koht
Svetlana Variku direktor T 8.30– 16.00 direktori kabinet
Reet Allak õppealajuhataja
huvijuht
eesti keel
K 9.25–11.00 R 25
Tiina Aarna klassiõpetaja T 8.00–8.30 R 73
Riina Tark inglise keel T 11.15–12.00 R 32
Malika Ilisson vene keel E 8.00–8.30 R 32
Kaire Kompus käsitöö ja kodundus K 10.00–15.50 R 35
Liina Tamm logopeed K 13.00–14.00 R 61
Külli Laidva klassiõpetaja T 14.00–15.00 R 72
Heli Lõhmus pikapäevarühm
ringijuht
raamatukogu
T 10.20–11.05 raamatukogu
Valdis Meos matemaatika
füüsika
informaatikaõpetus
E 11.15–12.00 R 41
Raul Lehismets kehaline kasvatus T 12.20– 13.05 R 55
Margit Aigro muusika N 14.10–15.00 R 20
Tiiu Rohtla loodusained T 9.25–10.10 R 56
Urve Sarv ajalugu E 12.20–13.05 R 35
Arvet Silk matemaatika T 14.15–15.00 R 41
Kairit Leesalu eesti keel
kirjandus
T 14.15–15.00 R 34
Marika Viks kunst
tööõpetus
R 13.15– 14.00 R 42
Viimati uuendatud ( kolmapäev, 14 september 2016 )
 
Palupera Põhikool, Palupera 67511, Palupera vald, Valgamaa. aloel