Teaduse populariseerija Tervist edendav kool Mõisakool Kiusamisvaba kool
Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb
kool_uuskatus.jpg
Palupera Põhikooli õpetajate vastuvõtu ajad 2018/2019 õppeaastal

VAJADUSEL ON VÕIMALIK KOKKU LEPPIDA PAKUTUST ERINEV AEG!

jrk
nr
õpetaja õppeaine päev, kellaaeg koht
1 Svetlana Variku direktor E 10.00–11.00
R 13.00–14.00
R 43
2 Reet Allak õppealajuhataja
huvijuht
eesti keel
kirjandus
E 10.20–14.00 R 25
3 Tiina Aarna õpetaja (tugispetsialist)
T 13.15–14.00 R 61
4 Margit Aigro muusika T 11.15–12.00 R 20
5 Kaire Kompus käsitöö ja kodundus
kombeõpetus
K 12.20–13.05 R 35
6 Kairit Leesalu eesti keel
kirjandus
E 9.25–10.10 R 34
7 Heli Lõhmus pikapäevarühm
ringijuht
raamatukogu
T 10.00–10.30 raamatu
-kogu
8 Raul Lehismets liikumisõpetus N 10.20–11.05 R 55
9 Valdis Meos matemaatika
füüsika
informaatikaõpetus
E 10.20–11.05 R 41
10 Tiiu Rohtla loodusained N 12.20–13.05 R 56
11 Urve Sarv ajalugu
inimeseõpetus
ühiskonnaõpetus
karjääriõpetus
T 13.15–14.00 R 35
12 Leili Siilivask vene keel E 9.25–10.10 R 42
13 Arvet Silk matemaatika E 11.15–12.00
K 8.30–9.00
R 39
14 Riina Tark inglise keel T 9.25–10.10 R 32
15 Taimur Treier tehnoloogiaõpetus
robootika
E 12.20–13.05 R 39
16 Marika Viks kunst T 15.05–15.50 R 42
Viimati uuendatud ( esmaspäev, 17 september 2018 )
 
Palupera Põhikool, Palupera küla 67511, Elva vald, Tartumaa. aloel