Teaduse populariseerija Tervist edendav kool Mõisakool Kiusamisvaba koolHea kooli teerajaja 2019
Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb
kool_uuskatus.jpg
Palupera Põhikooli õpetajate vastuvõtu ajad 2019/2020 õppeaastal
VAJADUSEL ON VÕIMALIK KOKKU LEPPIDA PAKUTAVAST ERINEV AEG!
jrk
nr
õpetaja õppeaine päev
kellaaeg
koht
1 Svetlana Variku direktor T 15.00-16.00 või kokkuleppel R 43
2 Reet Allak õppealajuhataja
logopeed
eesti keel ja kirjandus 9. kl
K 14.00-15.00 või kokkuleppel R 25
3 Tiina Aarna õpetaja (tugispetsialist) T 14.10-14.55 R 61
4 Margit Aigro muusika T 13.00-14.00 R 20
5 Malika Ilisson vene keel T 13.15-14.00 R 42
6 Relika Kalbus klassiõpetaja
ettevõtlusõpetus
T 11.45-12.00 R 73
7 Kaire Kompus käsitöö ja kodundus K 10.20-11.05 R 35
8 Külli Laidva klassiõpetaja R 8.30-9.15 R 72
9 Kairit Leesalu eesti keel
kirjandus
huvijuht
E 9.25-10.10 R 34
10 Raul Lehismets liikumisõpetus R 13.15-14.00 R 55
11 Heli Lõhmus pikapäevarühma õpetaja
raamatukoguhoidja
T 10.20-11.05 raamatukogu
12 Valdis Meos matemaatika
füüsika
informaatikaõpetus
K 12.20-13.00 R 41
13 Tiiu Rohtla loodusained E 10.20-11.05 R 56
14 Urve Sarv ajalugu
inimeseõpetus
ühiskonnaõpetus
karjääriõpetus
E 13.15-14.00 R 35
15 Arvet Silk matemaatika E 13.30-14.30 R 41
16 Riina Tark inglise keel K 10.20-11.05 või kokkuleppel R 32
17 Taimur Treier tehnoloogiaõpetus N 14.55-15.55 R 60
18 Marika Viks kunst T 12.55-13.20 R 42
Viimati uuendatud ( teisipäev, 03 september 2019 )
 
Palupera Põhikool, Palupera küla 67511, Elva vald, Tartumaa. aloel