Teaduse populariseerija Palupera Põhikool on edukalt läbinud Digikiirendi programmi 2021 Mõisakool Kiusamisvaba kool põhitaseme märgis Tervist edendav kool
Hea kooli teerajaja 2019 Hea kooli edendaja 2021 Taimne teisipäev
Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb
kool_uuskatus.jpg
TÄHELEPANU! E-keskkond ARNO laieneb Elva valla koolidesse

Rohkem infot Elva valla kodulehel E-keskkond ARNO laieneb Elva valla koolidesse

Alates selle aasta märtsist võtavad Elva valla üldhariduskoolid ühtselt kasutusele haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO (lühidalt e-keskkond ARNO). E-keskkond ARNO võimaldab lapsevanematel esitada elektrooniliselt kooli vastuvõtu või sealt lahkumise taotlusi.

Elva valla koolidesse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord on alates 1.03.2022 muutunud. Uus kord on leitav lingilt: Elva valla koolidesse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

2022/2023 õppeaastal toimub I klassi astuvate õpilaste registreerimine teisiti.

Elva vald on arendamas koolimoodulit Elva valla haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO (edaspidi e-keskkond ARNO). E- keskkonda ARNO saab lapsevanem siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil. Keskkond ise asub aadressil: piksel.ee/arno/elva.

(1) Esimesse klassi võetakse vastu laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsme aastaseks.

(2) Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või lapse eestkostja (edaspidi lapsevanem) järgmised dokumendid:

  1. Elva valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO või kooli avalikustatud vormi kaudu tehtud taotluse;
  2. esimesse klassi astuja foto 3 x 4 cm (võib tuua hiljem);
  3. tervisekaart;
  4. koolivalmiduse kaart (selle olemasolul);
  5. haridusliku erivajadusega lapse koolivälise nõustamismeeskonna soovitus, rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakiri.

(3) Õpilase kooli õppima asumisega seotud muutustest tuleb lapsevanemal informeerida kooli koheselt, kuid mitte hiljem kui 31. augustil.

(4) Koolikohustuslikust east noorem laps võetakse kooli vastu, kui koolieelne lasteasutus on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid.

Kooliväline nõustamismeeskond annab vajadusel oma soovituse vaid koduste laste või vaidlusküsimuste korral.

Küsimuste korral helistada +372 53 422 197

Laste koolieelse läbivaatuse andmed kannavad perearstid tervise infosüsteemi, millega ühendus on olemas kooliõdedel. Jätkuvalt on vajalik, et laps oleks enne kooliaasta algust käinud perearsti juures koolieelsel läbivaatusel.

Viimati uuendatud ( esmaspäev, 14 märts 2022 )
 
Palupera Põhikool, Palupera küla 67511, Elva vald, Tartumaa.