Teaduse populariseerija Tervist edendav kool Mõisakool Kiusamisvaba koolHea kooli teerajaja 2019
Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb
kool_uuskatus.jpg
Palupera Põhikooli lastevanemate üldkoosolek

Osalema oodatud on ka kogukonna liikmed
16. septembril 2020 kell 18.00 Palupera põhikooli saalis

PÄEVAKORD:

 1. Elva Teenused ja Palupera Põhikool
  Elva Teenused juhataja Krista Loog
 2. Elva valla haridusvõrgu arengukava tutvustamine
  Elva valla abivallavanem Marika Saar
 3. Info kooli tegevustest 2020/2021 õppeaastal
  Kooli direktor Svetlana Variku
 4. Palupera PK hoolekogu aruanne 2019/2020 õppeaasta kohta
  Hoolekogu esinaine Maia Sarapson
Viimati uuendatud ( pühapäev, 20 september 2020 )
 
Palupera Põhikool, Palupera küla 67511, Elva vald, Tartumaa. aloel