Teaduse populariseerija Tervist edendav kool Mõisakool Kiusamisvaba kool põhitaseme märgisHea kooli teerajaja 2019
Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb
kool_uuskatus.jpg
Tähelepanu!

25. maist kuni 8. juunini 2020 jätkub distantsõpe (loovülesannete täitmine).

Palupera Põhikooli 1.–8. klasside õppeperiood lõpeb 8. juunil 2020.

Klassijuhataja korraldab vastavalt ohutusnõuetele õpilastele klassitunnistuste kätte andmise (info klassijuhatajalt).

Õpikute tagastamine:


01.06.2020    
2.–4. klass

02.06.2020 7. ja 9. klass

03.06.2020 5. ja 6. klass

04.06.2020 9. klass

05.06.2020 7. ja 8. klass

Tagastamine alates kella 8.30 kuni 13.30

Info: S. Varikult 58193610

Viimati uuendatud ( reede, 22 mai 2020 )
 
Palupera Põhikool, Palupera küla 67511, Elva vald, Tartumaa. aloel