Teaduse populariseerija Palupera Põhikool on edukalt läbinud Digikiirendi programmi 2021 Mõisakool Kiusamisvaba kool põhitaseme märgis Tervist edendav kool
Hea kooli teerajaja 2019 Hea kooli edendaja 2021 Taimne teisipäev
Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb
kool_uuskatus.jpg
Projektid
Hea kooli teerajaja 2019
Viimati uuendatud ( esmaspäev, 20 jaanuar 2020 )
 
Projekt “Praktilised ettevõtluskuud ettevõtjatega”

18.09.2018–10.10.2018 viis kaasaja OÜ koostöös partneritega projekti “Praktilised ettevõtluskuud ettevõtjatega” raames läbi ettevõtluskuu Palupera Põhikoolis

Projekti eesmärk on suurendada õppurite ettevõtlikkusteadlikkust ning juurutada ettevõtliku õppe põhimõtteid läbi praktilise töö kogemuse ettevõtja rollis.

Ettevõtluskuu tegemistes osalesid 8. ja 9. klassi õpilased. Ettevõtluskuul toimus 8 erineva teemaga ettevõtlusteemalist õppepäeva, mille jooksul osalejad said teoreetilisi teadmisi ning praktilise töö kogemuse ettevõtja rollis. Mängiti läbi toote loomise ja selle turundamise prostess ning õpiti oma tooteid esitlema. Fotopäeval õppisime valmistama tootefotosid.

Projekti jääb meenutama õpilaste valmistatud toodetest tehtud tootefotode portfoolio. Fotode autoriteks on õpilased ise.

Portfoolio

valmis fotoportfoolio - https://kaasaja.ee/tootefotode-portfooliod/palupera-pohikooli-tootefotode-portfoolio/

kõik tooted eraldi - https://kaasaja.ee/tootefotode-portfooliod/palupera-pohikooli-tootefotode-portfoolio/palupera-opilaste-tooted/

Projekti tegevusi toetas Euroopa Sotsiaalfond.

 

Euroopa Sotsiaalfond

 

Viimati uuendatud ( kolmapäev, 24 oktoober 2018 )
 
Sihtasutuse Innove otsus

Sihtasutus Innove 02.03.2017 käskkirja nr 1.1-4/21 „ Statuut tegevuse „ Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“ elluviimiseks“ punkti 13.1 alusel ja kooskõlastas haridus – ja teadusministri 17.07.2015.a käskkirja nr 308 „ Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „ Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ elluviimiseks“ punktidega 16.7 ja 16.8 ning statuudi punktidega 13.2. ning lähtudes käesoleva otsuse punktis1 nimetatud taotlejate taotlusest, hindamislehest ja taotluste paremusjärjestusest ( 11.10.2017 ), Sihtasutus Innove otsustab:

1. Rahuldada tegevuse 2 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“ elluviimiseks väljakuulutatud taotlusvooru „ Koolipõhise koolimeeskonna õpiüritus“ raames järgmiste taotlejate taotlused alljärgnevatel tingimustel:

1.6. Palupera Põhikooli taotlus Projekti „ Motiveeritud ja koostöövalmis Palupera koolimeeskond“ elluviimiseks, millest abikõlbulike kulude kogumaksumus on 4500 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 15.01.2018 ja lõppkuupäev on 15.05.2018

Esimese projekti kohtumise 03.01.2018 fotod:

Esimene projekti kohtumine 03.01.2018 Esimene projekti kohtumine 03.01.2018 Esimene projekti kohtumine 03.01.2018 Esimene projekti kohtumine 03.01.2018 Esimene projekti kohtumine 03.01.2018 Esimene projekti kohtumine 03.01.2018 Esimene projekti kohtumine 03.01.2018

Viimati uuendatud ( kolmapäev, 10 jaanuar 2018 )
 
Projekti Mereteadlaste kasvulavaks! fotode leht

Rahastas SA Eesti Teadusagentuur ( 1500,00 eurot )

Logiraamatud

Projekti Mereteadlaste kasvulavaks logiraamatud Projekti Mereteadlaste kasvulavaks logiraamatud Projekti Mereteadlaste kasvulavaks logiraamatud Projekti Mereteadlaste kasvulavaks logiraamatud

Väljasõit Kabli looduskeskusesse 02.06

Väljasõit Kabli looduskeskusesse. Väljasõit Kabli looduskeskusesse. Väljasõit Kabli looduskeskusesse. Väljasõit Kabli looduskeskusesse. Väljasõit Kabli looduskeskusesse. Väljasõit Kabli looduskeskusesse. Väljasõit Kabli looduskeskusesse. Väljasõit Kabli looduskeskusesse. Väljasõit Kabli looduskeskusesse.

Läänemerealane raadioviktoriin 31.05

Läänemerealane raadioviktoriin Läänemerealane raadioviktoriin Läänemerealane raadioviktoriin Läänemerealane raadioviktoriin Läänemerealane raadioviktoriin

Üritus „Meri meie toidulaual“ 06.03

Koolilõunasöögiks oli lisaks ahjukartulitele krevetisalat ning degusteerida sai erinevaid mereandide konserve.

Meri meie toidulaual Meri meie toidulaual Meri meie toidulaual Meri meie toidulaual Meri meie toidulaual Meri meie toidulaual Meri meie toidulaual Meri meie toidulaual Meri meie toidulaual Meri meie toidulaual Meri meie toidulaual Meri meie toidulaual

Kohtumine Eesti Merekooli direktoriga 08.03

Mereteadlaste kasvulavaks

„Meri meie söögilaud“ – talvine kalapüük

23.02 projekti „Mereteadlaste kasvulavaks“ üritus „Meri meie söögilaud“ – talvine kalapüük

Meri meie söögilaud Meri meie söögilaud Meri meie söögilaud Meri meie söögilaud Meri meie söögilaud

Mere karussell – mereteemalised töötoad

31.01 projekti „Mereteadlaste kasvulavaks“ Mere karussell – mereteemalised töötoad

Töötubade ajakava Karussell algas võistkondade loosimisega Matemaatika-füüsika töötoa silt Võistkondade tegutsemine erinevates töötubades Võistkondade tegutsemine erinevates töötubades Võistkondade tegutsemine erinevates töötubades Võistkondade tegutsemine erinevates töötubades Võistkondade tegutsemine erinevates töötubades Võistkondade tegutsemine erinevates töötubades Võistkondade tegutsemine erinevates töötubades Võistkondade tegutsemine erinevates töötubades Võistkondade tegutsemine erinevates töötubades Võistkondade tegutsemine erinevates töötubades

Tartu Loodusmajas

09.12 Käisime projekti „Mereteadlaste kasvulavaks“ raames Tartu Loodusmajas õppeprogrammidel „Läänemeri“ ja „Meri“

Filmihommik

01.12 toimus projekti „Mereteadlaste kasvulavaks“ raames filmihommik. Klassiti vaadati filme Läänemerest ja vastati küsimustele.

Esitluspäev „Nägin, katsusin, kogesin“

Esimene tegevus 2. septembril 2016

2016/2017 õppeaastal on meil palju toredaid ja põnevaid üritusi projekti "Mereteadlaste kasvulavaks" raames. Esimene projektitegevus toimus 02.09.2016. Käisime Tallinnas merd uudistamas - sõitsime purjekaga Kajsamoor, külastasime jäälõhkujat Suur Tõll, uudistasime meremuuseumi väljapanekuid ning täitsime Pirita rannas mereuurimisliike ülesandeid.

Viimati uuendatud ( teisipäev, 05 september 2017 )
 
Rahastatud projektid 2016-2017
 1. „ Kaks pärlit Eesti 100 pärlikeest“ - 23.03.2016
  Rahastas Eesti kultuuriministeerium ( 580,00 eurot )
 2. „ Palupera põhikooli õppeprogrammid looduses 2016- 2017 õppeaastal“
  Rahastas Sa Keskkonnaivesteeringute Keskus -02.05.2016 ( 4268,00 eurot )
 3. „ Mereteadlaste kasvulavaks!“
  Rahastas SA Eesti Teadusagentuur ( 1500,00 eurot )
 4. „ Eesti parim koolikokk 2016 „ – 11.04.2016
 5. Koostöö partner „ Teadlaste ÖÖ 2016 „- 04.04.2016
  Rahastas SA Eesti Teadusagentuur
 6. Programm „ Hooliv klass „ 03.05.2016
  SA Archimedes noorteagentuur
  Kaasrahastaja Palupera vald
 7. „ Eesti keele mitteformaalne õpe“ 10.04.2016
  Rahastas Haridus- ja Teadusministeerum ( 2321, 00 eurot )
 8. „KredExsi karjääriretked“ – 03.11.2016
  Rahastas KredEx
 9. Heategevusprojekt „ Aitan lapsi!“ 20.02.2017
  Ugala etendus Vanemuises „ Võlur Oz „
 10. „ Seemnest kasvab taim“ ja „ Taimed purgis“ 07.03.2017
  Rahastas Põllumajandus Registrite ja Informatsiooni Amet ( 652, 00 eurot )
 11. Heategevusprojekt „ Aitan lapsi!“- 03.03.2017
  Ugala etendus „ Amalia“ 27.04.2017
Viimati uuendatud ( teisipäev, 14 märts 2017 )
 
Maakoolist ülikooli

Hasartmängumaksu Nõukogu
Toetuse saaja : Palupera põhikool
Toetaja : Hasartmängumaksu Nõukogu, Tartu Ülikooli muuseumi kutsel
Toetus: haridusprogramm pakub 48 õpilasele Tartu Ülikooli tutvustavat õppeprogrammi kevadel 2016
Projekti lõpp : juuni 2016

Viimati uuendatud ( teisipäev, 05 aprill 2016 )
 
Palupera Põhikooli õpilased rabateadlikeks

Keskkonnainvesteeringute Keskus

Toetuse saaja – Palupera põhikool, põhitaotleja.
Toetaja – SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, projekt nr 6770.
Toetus – EV siseriiklik toetus Keskkonnateadlikkuse programmist. Nõukogu otsusega 10.12.2013 eraldati õpilaste keskkonnahariduslikuks aktiivõppeks 3455,50 eurot. Teemaks raba, selle looduskoosluse uurimine, loodushoidliku elu- ja käitumisviisi omandamine rabaga seoses (rabataimede kasutamine toiduks, raviks; raba, kui puhta vee reservuaar; turba, kui kütuseallika säästlik majandamine jms.). Omaosaluseta.
Projekti lõpp – november 2015. a.

 1. Posterite koostamine Meenikunno raba erinevustest septembris ja oktoobris.
 2. Õppekäik Sangla rappa ja turbatööstusesse, 05.05. Tutvusime nii raba, seal töötavate masinate kui ka turbatööstusega
 3. Rabateemaline filmiõhtu, 26.03
 4. Raba valmistub talveks 2. rabaretk „Raba valmistub talveks“, 24.-25.11.2014
 5. Sügis rabas. Klasside esitlused peale esimest rabaretke teema „Sügis rabas“. Kõik klassid tutvustasid oma muljeid Meenikunno rabast, 28.10.2014
 6. Meenikunno rappa Projekti "Palupera põhikooli õpilased rabateadlasteks!" esimene retk Meenikunno rappa 24. septembril
 7. Raadioviktoriin „Hunt-2013 aastaloom“
Viimati uuendatud ( teisipäev, 05 aprill 2016 )
 
Kooli lastekoori ettevalmistamine noorte laulu- ja tantsupeoks „maa ja ilm“

NoortekonverentsidKodanikuühiskonna Sihtkapital 
Toetaja: MTÜ Noortekonverentsid mentorlusprogramm „Maa tahab tegutseda“
Toetus: kooli lastekoori ettevalmistamine XI noorte laulu- ja tantsupeoks „maa ja ilm“
Mentorid: Tarmo Leinatamm, Sirlen Rekkor
Projekti rahastab Kodanikeühiskonna Sihtkapital
http://mentorlus.noortekonverents.ee/palupera/

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA, kuulates ära maikuus kõik laulupeole valmistuvad kollektiivid, teatas tulemustest lähtuvalt: PALUPERA PÕHIKOOLI LASTEKOOR (16 lauljat) on oodatud XI noorte laulu- ja tantsupeole juulikuus.

Viimati uuendatud ( neljapäev, 26 mai 2011 )
 
Palupera Põhikooli lastekoor
Laulu- ja Tantsupeo sihtasutus
Toetuse saaja
– Palupera põhikool, põhitaotleja.
ToetajaEesti Laulu- ja Tantsupeo SA
Toetus – SA komisjoni otsusega nr 1033 (24.11.2010) eraldati tegevustoetuseks Palupera põhikooli lastekoorile (T-särkide soetamine) 5000 krooni.
Projekti lõpp – 1. juuli 2011.a.
Viimati uuendatud ( laupäev, 04 detsember 2010 )
 
Mullaelustik ja Päev looduses
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SAToetuse saaja: Palupera Põhikool, põhitaotleja
Toetaja: Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA
Toetus: osalemine pilootprojektides “Mullaelustik” (4-6 klass) ja “Päev looduses” (7-8 klass)
Viimati uuendatud ( teisipäev, 12 oktoober 2010 )
 
TiigriRobot
TiigrihüpeToetuse saaja: Palupera põhikool, põhitaotleja
Toetaja: Tiigrihüppe SA
Toetus: projekti “TiigriRobot” raames eraldati 19 803 krooni sülearvutute ja robotite muretsemiseks
Projekti lõpp: oktoober 2010
Viimati uuendatud ( teisipäev, 12 oktoober 2010 )
 
Mida tean teadlase tööst
Sihtasutus Archimedes
Toetuse saaja: Palupera põhikool, põhitaotleja
Toetaja: ARCHIMEDES sihtasutus
Toetus: projekti “Mida tean teadlase tööst” käigus külastatakse Tõravere Observatooriumi  ning tutvutakse teadlaste  tööga. Nähtu-kuuldu põhjal koostab  9. klass noorematele õpilastele interaktiivse viktoriini. Projekti läbiviimise toetus 3000 krooni.
Projekti lõpp: oktoober 2010

Pildiesitlus (.ppt)
Viimati uuendatud ( teisipäev, 09 november 2010 )
 
Vene Teatri külastus
KultuuriministeeriumToetuse saaja – Palupera põhikool, põhitaotleja.
Toetaja –  Kultuuriministeerium.
Toetus – programmist „Teater maale” eraldati 6000 krooni sõiduks Vene Teatrisse etendusele “Aarete saar”
Projekti lõppdetsember  2010.
Viimati uuendatud ( kolmapäev, 16 juuni 2010 )
 
Nuku- ja noorsooteatri külastus
KultuuriministeeriumToetuse saaja – Palupera põhikool, põhitaotleja.
Toetaja –  Kultuuriministeerium.
Toetus – programmist „Teater maale” eraldati 6000 krooni sõiduks Tallinna Nuku- ja noorsooteatrisse Walt Disney muusikali „High School Musical”  vaatamiseks 30. aprillil 2010.
Projekti lõpp – mai 2010.
Viimati uuendatud ( kolmapäev, 16 juuni 2010 )
 
GLOBE – Rahvusvaheline keskkonna alane projekt
Globe 

Sisu: GLOBE on üldhariduskoolidele tuginev rahvusvaheline keskkonnaprogramm, mis ühendab lapsi, õpetajaid ja teadlasi kogu maailmast selleks, et tõsta inimeste keskkonna-alaseid teadmisi, suurendada Maa globaalsete probleemide teaduslikku mõistmist ja toetada kõrgemat haridusstandardit loodusteadustes ja matemaatikas. 5 - 12 klassi õpilased üle kogu maailma teevad keskkonna mõõtmisi ja vaatlusi oma kooli ümbruses, saadavad tulemused Interneti kaudu GLOBE keskusesse USA-s, võtavad vastu GLOBE ülemaailmseid andmeid ning NOAA ja NASA ülevaateid (kaarte) Maa ilmastiku ja looduse kohta ning kasutavad neid õppetöös ja uurimustes.

GLOBE Eesti

Palupera PK atmosfäärikoolituse pildid

 

 

Viimati uuendatud ( kolmapäev, 22 veebruar 2012 )
 
Õppiv tiiger meie koolis

Tiigrihüpe
Toetaja: Tiigrihüppe SA

Toetus: 45 976 krooni puutetahvli ja 3 digiprojektori ostmiseks

Projekti lõpp: detsember 2009

Viimati uuendatud ( pühapäev, 06 detsember 2009 )
 
Teadus meie ümber

Haridus- ja Teadusministeerium
Toetaja: Haridus- ja teadusministeerium
Toetus: Tartus asuva AHAA teaduskeskuse külastamiseks eraldati koolile 7000 krooni. Pärast teaduskeskuse töötubades tegutsemist järgneb koolis esitluste päev õppepäeval nähtust- kogetust.
Projekti lõpp: detsember 2009

Viimati uuendatud ( laupäev, 03 oktoober 2009 )
 
Rõõm igast koolipäevast

Valga Maavalitsus
Toetaja: Valga maakonna alaealiste komisjon
Toetus: Projekti eesmärgiks on preventiivse töö kaudu anda õpilastele võimalus panna ennast proovile ühistegevuste organiseerimisel ja läbiviimisel, et muuta koolipäevi sisukamaks. Projekti käigus korraldatakse 2009/2010 õppeaasta I poolaasta igas kuus üks põnev üritus. Toetuseks saadud 4000 krooni kulutatakse vahenditeks ja vajalikeks sõitudeks.
Projekti lõpp: 18.12.2009

Viimati uuendatud ( laupäev, 03 oktoober 2009 )
 
Spordiga kahjulike harjumuste vastu
 Toetaja- Valga Maavalitsus, Alaealiste Komisjon
Toetus- maikuus 2008 eraldati 5840 erinevate   spordiürituste läbiviimiseks
 Projekti lõpp- 19.12.2008
 
Kingitus koolile

SwedpankToetaja- Hansapanga „Tähed särama” alamkonkurss „Puhas loodus”
Toetus- keskkonna teemalise toetusena eraldati Palupera mõisaparki püsikute soetamiseks 4750 krooni
Projekti lõpp- oktoober 2008

Viimati uuendatud ( teisipäev, 20 jaanuar 2009 )
 
Päev Eesti Vabariigi pealinnas

Toetaja- Eesti Õpilasesinduste Liit ja KTV EHITUS OÜ
Toetus- Eesti Õpilasesinduste Liidu otsusega nr 53, 28.03.2008 eraldada 6000 krooni sõiduks Tallinna
Projekti lõpp- 28.05.2008

 
Valgamaa koolinoorte omaloomingu kontsert

Valgamaa Omavalitsuste LiitToetaja- Valgamaa Omavalitsuste Liit
Toetus- bussisõiduks 1600 krooni Palupera-Valga-Palupera, et osaleda kontserdil
Projekti lõpp- 17.04. 2008

Viimati uuendatud ( teisipäev, 20 jaanuar 2009 )
 
Suitsuprii klass 2007/2008- Läki ujuma ja uisutama!

Toetaja- Valgamaa Tervisenõukogu
Toetus- bussisõiduks 1500 krooni Palupera-Tartu- Palupera, et käia ujumas ja uisutamas
Projekti lõpp - 14.03.2008

Viimati uuendatud ( teisipäev, 20 jaanuar 2009 )
 
Comenius

Hariduse ja kultuuri peadirektoraat Elukestva õppe programm


Toetuse saaja - Palupera põhikool

Partnerid:

 1. Poola- Radomi linn, Publiczna Szkoùa Podstawowa Nr 15 im. Wùadysùawa Syrokomli Primary School No 15
 2. Norra- Trondheimi linn, Huseby skole
 3. Portugal- Abrantes`i linn, Escola Secundária Dr. Solano de Abreu
 4. Tšehhi- Ovèáry küla, Základní škola a Mateřská škola Ovèáry
 5. Hispaania- Ceuta linn, C.E.I.P. Reina Sofia
 6. Itaalia- Monopoli linn, 1°CIRCOLO DIDATTICO “ VIA DIETA “
 7. Türgi- Izmiri linn, Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi


Toetus – Sihtasutus Arcshimedes eraldas 25000 eurot projekti „LET`S LIVE HEALTHILY AND COLORFULLY” („ELAGEM TERVISLIKULT JA VÄRVIKALT”) läbiviimiseks.

Projekti eesmärgiks on propageerida tervislikke eluviise läbi erinevate tegevuste: sporditreeningud, tervislik toitumine, liiklusohutus jne. Samuti õpilaste tähelepanu pööramine nende endi ebatervislikele harjumustele.
Samuti aitab projekt nii õpetajatel kui ka õpilastel õppida tundma teiste EL liikmesriikide kultuuri, kombeid ja traditsioone.

Projekti lõpp – 31.07.2010

Projekti tulemid:

 1. Ajakiri nr 2
 2. Ajakiri nr 3
 3. Ajakiri nr 4
 4. Kalender.pub
 5. HOW TO LIVE HEALTHILY
 6. Kooli tutvustav pildiesitlus
 7. 12 feeding lesson scripts
 8. 24 Outdoor Games
 9. Traditional food recipes
 10. Kõige tervislikum salat
 11. Cookery book - saladsProjektiga seotud pilte saab vaadata...

Comenius Project 2008-2010 koduleht

Viimati uuendatud ( kolmapäev, 29 september 2010 )
 
Palupera Põhikool, Palupera küla 67511, Elva vald, Tartumaa.