Teaduse populariseerija Tervist edendav kool Mõisakool
Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb
kool_uuskatus.jpg
Septembrikuu tegemised:
Aeg Üritus
21.–24.09 integratsiooni projekt „Spordi kaudu sõbraks“ koos Tammiku põhikooliga 3. kooliastmele – koos kooliperega
21.09 ühine kehalise kasvatuse tund 8+9 kl tüdrukutega
22.09 ühine orienteerumine Lutsu talus
22.09 kell 8.30-11.00 orienteerumispäev Lutsu talus
25.-29.09 TEADLASTEÖÖ FESTIVALI üritused
  1. Läbi nädala lühiuurimuste teostamine ja erinevad praktilised tegevused koolitundides
  2. 28.09 teaduskohviku päev – taaselustatakse teadussaavutusi ja teadlasi, maitstakse endavalmistatud tervislikke suupisteid
  3. Lõbus võistlusmäng Palupera mõisa pargis ja selle ümbruses
29.09 kell 9.00–12.30 Luke mõisa programmil „Kaisuloomaga mõisaparki“ 1.+3. klass
 
Palupera Põhikooli õppenõukogu otsus nr 7
Õppenõukogu otsustas 25. augustil 2017 kooli õppekavasse viia sisse järgmise muudatuse:
Alates 2017/2018 õppeaastast  toimub kokkuvõttev hindamine Palupera Põhikoolis trimestrite kaupa.

Trimestrite lõpuajad on järgmised:
1. trimester 28.11.2017
2. trimester 09.03.2018
3. trimester 12.06.2018
 
Tunniplaan
 
Head uut kooliaastat!
Head koolitee algust!
 
Palupera Põhikool ostab kartulit
Palupera põhikool ootab vähempakkumust toidukartuli ostuks algava õppeaasta lõpuni. Kartulikogus nädalas 100 kg (lepitakse kokku reedel järgmiseks nädalaks). Kartul tuua kooli esmaspäeval kell 8:00. Pakkumused (1 kg hind, käibemaksuta ja käibemaksuga) saata Palupera põhikooli hiljemalt 15.09.2017 kell 15:00, kinnises ümbrikus, märgusõnaga „Kartul“ või e-posti E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud
 
Haridusvaldkonna järelevalve

Haridusvaldkonna järelvalvet korraldab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond.

Lõuna piirkond:

Katrin Ohakas - E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud
Kaidi Maask - E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud

 
Fotode tellimine
Aktuste fotod ja tellimise info: http://www.palupk.edu.ee/tellimine.html
 
Palupera Põhikool, Palupera 67511, Palupera vald, Valgamaa. aloel